VÄSTERÅS ISLAMISKA KULTURCENTRUM

Om Oss

Vår ideella organisation-Västerås Islamiska Kulturcentrum grundades 1975 i Västerås och arbetade tillsammans med de större muslimska samfund i Skandinavien.

År 1995 öppnade vi våra dörrar på Stora Gatan 88 i Västerås. På grund av dess centrala läge samt att vara Västerås första officiella moské, åtnjuter vi ett rikligt deltagande från troende av alla kulturella bakgrunder.

Vår organisation är apolitisk, syftet med vår organisations arbete är muslimernas religiösa, sociala och kulturella stöd i Västerås, Västmanlands län och Sverige.

NÅGRA INTRESSANTA FAKTA OM VÅR MOSKÉN

STATISTIK

2037 +
Medlemmar och växer
27
Nationerna representerade
77
Barn deltar i koranlektioner
1007 +
Offert (Kurban) skickade till behövande sedan 2020